Regulamin hotelu dla psów

Doba hotelowa trwa 24 h i jest liczona od godziny przyjęcia psa do hotelu.

W sezonie wysokim tj. Okres Świąteczno-Noworoczny, Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało, Wszystkich Świętych ceny wzrastają o 50 %.

1. Każdy właściciel pupila musi zabrać ze sobą książeczkę z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie.

2. Piesek powinien być zabezpieczony przed kleszczami i pchłami. Jeżeli zwierzę z pchłami zostanie przyjęte do hotelu, właściciel zgadza się, by w pierwszej kolejności przeszło kąpiel i zabieg odpchlający i pokryje związane z nim koszty.

3. Właściciel przyjmuje odpowiedzialność również finansową, za krzywdy wyrządzone przez jego psa innym zwierzętom lub ludziom.

4. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jeśli zaistnieje taka potrzeba.

5. Właściciel zobowiązuje się pokryć koszty zniszczeń spowodowane przez jego pupila.

6. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia psa, który może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, a w szczególności psów agresywnych, chorych oraz bez ważnych szczepień.

7. Hotel zobowiązuje się otoczyć opieką każde zwierzę, troszczyć się o jego dobro, bezpieczeństwo i dobry nastrój.

8. Właściciel zobowiązuje się udzielić prawdziwych informacji o zwierzęciu pozostawionym pod opieką.

9. Psy przyjmowane do hotelu powinny posiadać własną obrożę, smycz, posłanie ( zapach domu podnoszący komfort poczucia bezpieczeństwa ).

10. Zadatek nie podlega zwrotowi.

11. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

12. Właściciel wyraża zgodę na bezpłatne umieszczanie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach przedstawiających hotel i bazę danych.

13. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 20.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które zamówił w hotelu.

14. Właściciel może odebrać swojego pupila przed upływem terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie z hotelem co najmniej 2 godz. wcześniej jednak tylko w godzinach pracy hotelu.